2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 160-168
Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik
Azize KARAHAN1, Sultan KAV2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, klinik yetkinlik, mesleki yeterlilik

Yetkinlik bir kişinin görevleri doğru ve ustaca yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, yetenek, davranışlar ya da kapasitedir. Yetkinlik, hemşireler için önemli kriterlerdendir. Hemşirelikte yetkinlik çok boyutlu olduğundan üzerinde uzlaşılan ortak bir tanımı yoktur. Bilimsel yenilikler ve teknolojik gelişmeler hemşirelerin bu koşullara uyum sağlamasını, bakım gereksinimi ve beklentileri giderek artan hasta grubuna hizmet vermesini, farklı disiplinlerle bir arada çalışmasını ve çok sayıda hizmetin koordinasyonunu sağlamasını gerektirmektedir. Günümüzde hemşirelerin sağlık hizmetlerinin değişen yapısına uyum sağlamaları gerekliliği yetkinlik kavramını gündeme getirirken, yetkinlik geliştirmenin kolay olmadığı vurgulanmaktadır. Yetkinliği belirleyen özelliklerin ve yetkinliği etkileyen değişkenlerin bilinmesi, mezuniyet öncesinden başlayarak okul ve hastane yönetiminin işbirliğine dayanan ve hemşirelerin de içinde olduğu bir program oluşturmanın yetkinlik geliştirmeye katkı sağlayabileceği vurgulanmaktadır. Bu makalede hemşirelikte yetkinlik geliştirme ile ilgili literatürün incelenmesiyle, yöneticiler ve hemşirelerin konu ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.