2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-084
Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Fatma AVŞAR1 , Sultan AYAZ ALKAYA2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akran zorbalığı, okul sağlığı, okul sağlığı hemşireliği

Akran zorbalığı bir ya da daha fazla öğrencinin bir başka öğrenciye sürekli olarak olumsuz eylemlerde bulunması şeklinde tanımlanmaktadır. Akran zorbalığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal birçok sağlık sorununun nedenidir. Okullarda akran zorbalarının tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin uygulanması ekip çalışması gerektirmektedir. Bu ekibin önemli bir üyesi olan okul sağlığı hemşiresi eğitici, danışman, savunucu, değişim ajanı olma gibi rollerini aktif olarak kullanmaktadır. Okul sağlığı hemşiresi, okul ortamında sık karşılaşılan akran zorbalığına sistematik yaklaşabilir. Bu derleme akran zorbalığının önlemesinde okul sağlığı hemşiresinin görev ve sorumluluklarını incelemek amacıyla yapılmıştır.