2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-077
İnkontinansa Bağlı Dermatit: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi
Pınar AVŞAR1, Ayişe KARADAĞ2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esaslari Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik bakımı, inkontinansa bağlı dermatit, önleme ve tedavi

Üriner ve fekal inkontinas, hastanın fiziksel, sosyal, psikolojik olarak yaşantısını etkileyen ve ekonomik yük getiren önemli bir sağlık sorunudur. İnkontinansın yol açtığı en yaygın deri sorunu inkontinansa bağlı dermatittir. Hemşirelik bakımı ile yakından ilişkili olan inkontinansa bağlı dermatit; deride idrar ve/veya dışkı temasına bağlı olarak gelişen perineal tahriştir. İnkontinans alakalı dermatit, bireyin sağlığını ve yaşam kalitesini etkilemenin yanı sıra para, zaman ve iş gücü kayıplarına yol açar. Sınırlı sayıdaki çalışmada inkontinansa bağlı dermatit prevalansı %5.6’dan %50’ye kadar değişen aralıkta verilmiştir. İnkontinansı yönetmek ve yapılandırılmış bir deri bakımı uygulamak, inkontinansa bağlı dermatitin önlenmesinde ve tedavisinde anahtar girişimlerdir. Bu makalede inkontinansa bağlı dermatitin önlenmesi ve tedavisi güncel kanıtlar doğrultusunda ele alınmıştır.