2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-048
Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri
Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Elif AKYÜZ3, Sultan KAV4, Asuman ERSAYIN5
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fiziksel değerlendirme, fiziksel değerlendirme teknikleri, hemşire

Amaç: Çalışma hemşirelerin hasta bakımında fiziksel değerlendirme becerileri ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmış olup özel bir üniversite hastanesinin erişkin servis ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 125 hemşire üzerinde yürütülmüştür. Veriler fiziksel değerlendirme uygulamaları ile farkındalıklarını değerlendiren, 26 soruluk soru formu kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda hemşirelerin %97,6’sı fiziksel değerlendirme hakkında bilgilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Hemşirelerin %79,5’i ‘Bireyin tüm sistemlerinin değerlendirilmesi’ olarak tanımlamışlardır. Hemşirelerin çok gerekli olduğu düşünülen fiziksel değerlendirme becerileri, vital bulgu (%97,6), ödem (%96,8), deri turgoru takibi (%92,8), pupil cevabı (%92,8), göz hareketleri (%90,4), ağız mukoza (%92,0) değerlendirmesidir.

Sonuç: Hemşirelerin çoğunluğunun fizik değerlendirme becerileri konusunda bilgilerinin olduğu ancak mezuniyet sonrası bu bilgilerin temel fiziksel değerlendirme becerileri ile sınırlı kaldığı saptanmıştır. Fiziksel değerlendirme becerilerinin klinik ortamda beceri tekniklerinin kapsayacak şekilde lisans sonrasında hizmet içi eğitim ve klinik ortamda uygulamalı eğitim programlarının düzenlenmelidir.