2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-038
Kız Öğrencilerde Konstipasyon Prevalansı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları ile İlişkisi
Gülnaz KARATAY1 , Nazan GÜRARSLAN BAŞ1
1Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Tunceli, Türkiye
2Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Tunceli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Konstipasyon, öğrenci, yaşam tarzı

Amaç: Bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerde konstipasyon prevalansı ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma üniversite öğrenimi gören 350 kız öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışma verileri, Konstipasyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler başlıklı soru formu ve Roma II tanılama kriterleri kullanılarak toplandı. Çalışmanın verileri 1-5 Nisan 2015 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı ve yüzdelikler, ortalamalar ve ki-kare önemlilik testi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Öğrencilerin sadece %18.9’unun düzenli egzersiz yaptığı, %17.4’ünün sigara kullandığı, %59.6’sının düzenli meyve/sebze tüketemediği, %27.2’sinin haftada bir kereden daha az kurubaklagil tükettiği ve %41.8’inin günde 5 bardaktan az su tükettiği görüldü. Öğrencilerin %52.2’si iki-üç günde bir defakasyona çıktığını, %36.6’sı ise okulda olduğu sürede gaitasını tuttuğunu ifade etti. Öğrencilerin öz değerlendirmelerine göre %49.0’ında konstipasyon mevcutken, Roma II tanılama kriterlerine göre %37.4’ünde konstipasyon olduğu görüldü.

Sonuç: Öğrencilerin 1/3’ünden fazlasında konstipasyon sorunu olduğu ve bazı yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkili olduğu görüldü.