2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-028
Eğiticilerin Başarılı Mesleklerarası Eğitim Programlarına İlişkin Deneyimleri: Karolinska Enstitüsü Örneği
Şenay SARMASOĞLU1, Melih ELÇİN2, İtalo MASİELLO3
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Karolinska Enstitüsü, Klinik Bilimler ve Eğitim Bölümü, Stokholm, İsveç
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, meslekler arası ilişkiler, profesyonel eğitim, sağlık ekibi, tıp eğitimi

Amaç: Bu çalışmanın amacı günümüzde başarı ile sürdürülen mesleklerarası eğitim programlarının kurulma sürecine ilişkin anlayış geliştirmek ve ülkemizde mesleklerarası eğitim programlarını hayata geçirmek isteyen eğitimcilere, öncü eğitimcilerin deneyimlerden yararlanma fırsatı sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma niteliksel desene sahip olup, verileri İsveç Stokholm’de mesleklerarası eğitim programının oluşturulmasında ve yürütülmesinde yer alan beş kurucu ile yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.

Bulgular: Mesleklerarası eğitim programlarının başlatılmasında en önemli itici güçler, DS֒nün küresel boyuttaki çağrıları ve mesleklerarası eğitim etkinliklerinin sürdürüldüğü diğer üniversitelerin olumlu raporları olmuştur. Mesleklerarası eğitimin hayata geçirilmesi sürecinde; ortak bir anlayış geliştirme, değişime uyum sağlama, öğrenci programlarını planlanma, öğrenci izlemi ve finans konularında sorunlar yaşanmıştır. İstekli liderler ve savunucular ile öncü ekip, kurulum sürecinde hayati bir rol üstlenmiştir. Katılımcıların mesleklerarası eğitim programlarını kurmak isteyen eğiticilere ilişkin önerileri; ortak amaçların oluşturulması, yöneticilerin desteğinin alınması, başarılı mesleklerarası eğitim öncüleri ile işbirliği yapılması, iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi, mentörlerin eğitimine önem verilmesi ve sabırlı olunmasıdır.

Sonuç: Mesleklerarası eğitim programlarının kurulması sürecinde pek çok sorun ile karşılaşmak kaçınılmazdır ancak bu programların kabul edilmesinde istekli liderler fark yaratabilmektedirler. Kurumun yöneticileri/karar vericileri sürecin sürdürülebilir olmasında oldukça önemli bir role sahiptir.