2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-011
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Evde İzlemin Peritonit Görülme Sıklığına Etkisi
Arş. Gör. Dr. Naime CİHANGİR, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Sürekli ayaktan periton diyalizi, evde izlem, peritonit, çocuk

Araştırma, kronik böbrek yetmezliği tanısı ile evde periton diyalizi uygulanan çocuklarda evde düzenli izlem ve eğitimin peritonit görülme sıklığına etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır.

Araştırma Ankara'daki üç Üniversite Hastanesinin pediatrik nefroloji ünitelerinde yapılmıştır. Bu dönemde SAPD ile tedavi gören ve Ankara'da oturan 14 hasta deney grubunu, Ankara dışında oturan ve sosyo-demografik özellikleri deney grubuna benzer olan 14 hasta kontrol grubunu oluşturmuştur.

Deney grubundaki hastalara ev ziyaretleri yapılarak, değişim odasının özellikleri, kateter çıkış yerinin bakımı ve torba değişim uygulamalarına yönelik hemşirelik bakımı verilmiştir. Kontrol grubundaki hastalara ise hastanede uygulanan düzenli uygulama dışında bir uygulama yapılmamıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.

Araştırma süresi sonunda peritonit görülme oranı deney grubunda % 21,4 iken kontrol grubunda % 50 olarak belirlenmiştir.