2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 054-064
Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kanser, ağrı, integratif yöntemler, hemşirelik

Kanser tanısı alan bireylerin yaşam sürelerindeki artış ve yaşamın son dönemlerinde yapılan agresif tedaviler gibi birçok neden palyatif bakım gereksinimini arttırmıştır. Çünkü palyatif bakımda bir sonuca ulaşamayacak tedavi, tetkik ve incelemelerden ziyade hastaya rahatsızlık veren şikayetlerin etkin olarak giderilmesi önceliklidir. Bu şikayetlerden biri olan ağrı, kanser hastalarının en çok korktuğu ve palyatif bakım programlarına başvurunun en yaygın nedenidir. Günümüzde palyatif bakım hastalarının önemli bir kısmını oluşturan kanser hastalarında yapılan çalışmalar ağrının uygun yaklaşımla büyük oranda tedavi edilebileceğini göstermiş olsa da, ne yazık ki birçok hasta hala yetersiz tedavi nedeniyle ağrı deneyimlemektedir. Bu nedenle bu sorunun çözümünde tıbbi tedavinin yanı sıra integratif yöntemlere de sıklıkla başvurulmaktadır. İntegratif uygulamalar, bireyin durumunu bütün olarak ele alıp, modern batı tıp tedavisi ile bütünleştirici uygulamaları birlikte ele alarak daha kapsamlı tedavi seçenekleri sunar. Bu makalede kanser ağrısının yönetiminde uygulanan bazı integratif yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.