2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 048-053
Bir Hemşire Lider: Ayşe Rüçhan Tüzün
Özlem FİDAN, Nevin KUZU KURBAN, Nazike DURUK
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, hemşirelik, lider, Rüçhan Tüzün

Lider hocalarımızdan biri olan Ayşe Rüçhan Tüzün’ün ülkemiz hemşireliğine en büyük katkısı, 1960’lı yıllarda, Türkiye’de Hemşirelikte Yüksek Öğretim programının oluşturulmasıdır. Hemşirelik ile ilgili ideallerinin gerçekleşmesi için olağanüstü çaba harcamıştır. Ülkemizde ilk kez “Hemşirelik Süreci Sistemi-Planlı Bakım, İnsana Bütüncül Yaklaşım Modeli” nin ele alınmasını sağlayarak mesleğimize önemli katkıda bulunmuştur. Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı’nın kurucularındandır. Rüçhan Tüzün’ün mesleğe katkıları ülkemizde çağdaş hemşireliği korumamız ve geliştirmemiz için daima bize ışık tutacaktır.