2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 013-023
Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anne, hemşirelik, okul, taşımacılık

Amaç: Annelerin güvenli okul taşımacılığına ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Nitel tipte gerçekleştirilen çalışma, çocuğu en az bir yıldır okul taşıtı kullanan anneler ile yürütülmüştür. Çalışmada, kartopu örnekleme yöntemiyle dahil edilen 13 anne ile görüşmeler yapılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Verilerin ham dökümü yapıldıktan sonra içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, etik ilkelere bağlı kalınmıştır.

Bulgular: Anneler, okul taşıtı şoförünün bazı özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Taşıtın son model ve beş yaşından küçük olması, okul taşıtı özelliklerini taşıması ve yaş gruplarına özel dizayn edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Anneler, taşıta binerken, kontrollü kalkış-duruş yapılmasını ve dakik olunmasını istemişlerdir. Yolculukta, trafik kurallarına uyulması ve hostes görevlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Anneler, okul taşıtından inerken, çocuk ile ebeveynin buluşturulması, taşıtın evin tam önünde durması, duruş ve kalkışların kontrollü olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Sonuç: Okul taşıtı şoförünün ve taşıtın bazı özelliklere sahip olması, taşıta binme, yolculuk ve taşıttan inmede trafik kurallarına uyulması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Okul taşıtı şirketlerinin ve okul idarelerinin işbirliği ile yapılan eğitim programları, güvenli okul taşımacılığına katkı sağlayabilir.