2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar)
Düzeltme

1- 2005 yılında cilt 12, sayı 2 ‘de dergimizin 26. sayfasında yayınlanan Doç.Dr. Süheyle ABAAN ve Ar.Gör. Gülbahar KORKMAZ ASLAN'a ait “Servis Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Güç Tipi Algılamaları ve Tercihleri” başlıklı makalenin İngilizce başlığı yazarların isteği üzerine “Charge Nurses' Perceived and Prefered Leader Power Type” olarak düzeltilmiştir.