2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-092
Randomize Kontrollü Deneyler
Belgin AKIN1 , Deniz KOÇOĞLU2
1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: geçerlik, iç geçerlik, nedensellik, randomize kontrollü deneyler, yanlılık

Bu derleme kanıta dayalı uygulama bakış açısının gelişmesiyle birlikte önemli bir araştırma türü haline gelen Randomize Kontrollü Deneylerle ilgili temel kavram ve yaklaşımların açıklanması amacıyla yapılmıştır. Randomize Kontrollü Deneylerin başarısı ve kalitesi ölçülen sonucun ortaya çıkmasında uygulanan müdahalenin gerçek etkisinin gösterilmesine bağlıdır. Bu neden-sonuç bağlantısının kurulması Randomize Kontrollü Deneylerin bir protokol çerçevesinde yürütülmesi, random atamanın yapılması, yanlılıkların önlenmesi, iç ve dış geçerliliğin sağlanması, körleme tekniklerinin kullanılması ve uygun istatistiksel değerlendirmenin yapılmasıyla olasıdır. Bu derleme bu aşamalara ilişkin yapılan hataları ve alınabilecek önlemlere ilişkin yaklaşımları içermektedir.