2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr.Fethiye ERDİL

Dergimizin 2006 yılı ilk sayısını yayınlarken, bir önceki yılda dergilerimizin yayınlanmasında emekleri geçen danışma kurulu üyelerimize, okulumuz dergi kurulunda yer alan öğretim üye ve araştırma görevlilerine, Hacettepe Üniversitesi Basımevi Müdür ve çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca dergimize makale göndererek hemşirelik konusunda bilgi paylaşımına katkıda bulundukları için yazarlarımıza da teşekkür ederim.

Abone olduğum, yılda dört kez yayınlanan Journal of Nursing Scholarship dergisinin son sayılarında genetik ve genomik konusunda yer alan makaleler dikkatimi çekmekteydi. Dergileri taradığımda 2001 yılından bu yana bu konudaki makale sayısının giderek artmış olduğunu fark ettim. Sizlerle bu konudaki makale başlıklarını ve konunun hemşirelik açısından önemini kısaca paylaşmak istiyorum. Makale başlıklarının bazıları “Genetik Hemşireliği Eğitimiyle Geleceğe Hazırlanmak”, “Hemşireler ve Genetik Devrim”, “Genomik Teknolojileriyle Hemşireliğin Yüzleşmesi”, “Hemşirelik Eğitiminde Genomik” ve “Genetik Testlerde Etik, Politik ve Eğitime Yönelik Sorunlar” dır. 16 yıl önce başlayan ve büyük bir bilimsel devrim olarak nitelendirilen İnsan Genom Projesiyle (Human Genom Project- HGP) insan genomu dizilimi kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu proje yoluyla ulaşılan bilgiler kalıtsal ve kronik hastalıklardaki biyolojik süreçlere yeni bir anlayış getirmiş, sağlık alanına genetik testlerin girmesini sağlamış, hastalıkların tanı ve tedavisi için değişik yollar sunmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak hemşirelik mesleğinde de genetik sağlık bakımını dikkate alan değişiklikler yer almıştır. Genetik hemşireliği İsrail, Japonya, Güney Afrika, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel hemşireliğin yeni bir uygulama alanıdır. Hemşirelikte genetik sağlık bakımına yönelik gelişmelerde “Uluslararası Genetik Hemşireliği Derneği (International Society of Nurses in Genetics-ISONG)” nin kurulması önemli rol oynamıştır. Genetik terimi temel kalıtsal ünite olan genleri ifade etmek için kullanılırken, genomik terimi tüm genlerin kendi aralarındaki ve çevresel faktörlerle olan etkileşimlerinin araştırılmasını ifade etmek için kullanılmaktadır.

ISONG, genetik hemşireliği konusunda eğitici ve araştırmaların gelişimini hızlandırma, genomik konusunda hemşirelik eğitimini destekleyecek materyalleri yayınlama ve hemşirelik bilgi kapsamı içinde genetiğin temel bir bölüm olarak yer alması konusunda farkındalığı geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Genetik enformasyonun uygulama alanına aktarılmasında tüm sağlık meslekleri üyelerinin bu konuda eğitim ve deneyimlerinin geliştirilmesinin önemli olduğu, özellikle sağlık bakımının geliştirilmesinde temel sorumluluk üstlenen hemşirelerin genetik sağlık bakımı konusunda bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesinin öncelikli olduğu ifade edilmektedir.

Ülkemizde de hemşirelerin genetik ve genomik konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirilmeye yönelik çabaların gelişmesi dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof.Dr.Fethiye ERDİL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü