2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 082-091
Rehabilitasyon ve Hemşirelik
Prof. Dr. Nuran AKDEMİR1, Arş.Gör.Yeliz AKKUŞ2
1Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
2Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Anahtar Sözcükler: Rehabilitasyon, hemşirelik, rehabilitasyon hemşireliği

Günümüzde doğuştan ya da kazalarla sonradan meydana gelen sakatlıklar, kronik hastalıklar ve yaşlanmaya bağlı giderek artan sorunlar nedeniyle rehabilitasyon, önem kazanmaktadır. Rehabilitasyon gereksinimi olan bireylere, eğitim ve danışmanlık yapmak hemşirelerin sorumlulukları arasında yer alır. Ancak ülkemizde rehabilitasyon konusunda hemşirelerin görevlerinin neler olduğu bilinmemektedir. Makale bu amaçla hazırlanmış olup kısaca geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı, amaçları ve yararları, rehabilitasyon programları, rehabilitasyon hemşireliği gibi konuları kapsamaktadır.