2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-081
Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı
Dr. Dilek ÇİLİNGİR1, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD Öğretim Üyesi
Anahtar Sözcükler: Günübirlik cerrahi, hemşirelik bakımı

Günübirlik cerrahi, ameliyat öncesinde günübirlik cerrahi için uygunluğu belirlenen hastaların, planlı olarak ameliyata alınmasını ve ameliyat oldukları gün içerisinde taburcu olabilmelerini sağlayan girişimler olarak tanımlanmaktadır. Günübirlik cerrahinin gelişmesinde, yeni cerrahi teknikler ve girişim yöntemlerinde, anestezi ve analjezi tekniklerinde, asepside ve antibiyotik kullanımındaki gelişmeler etkili olmuştur. Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat, taburculuk ve ameliyat sonrası izlem günübirlik cerrahi sürecinin aşamalarını oluşturmaktadır. Günübirlik cerrahinin başarısı etkin bir ekip çalışmasına bağlıdır. Bu ekibin en önemli üyesi olan günübirlik cerrahi hemşiresinin, günübirlik cerrahi sürecinin her aşamasında hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi, hastanın ünitede ameliyat sonrası dönemde bakımı, evde izlemi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği konusunda önemli rolleri bulunmaktadır.