2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-083
Peristomal Cilt Komplikasyonları: Tanılama, Önleme, Tedavi
Ayişe KARADAĞ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Peristomal cilt komplikasyonları, stoma, hemşirelik bakımı

Stomalı bireylerin en yaygın karşılaştıkları istenmeyen durumlardan biri peristomal cilt komplikasyonlarıdır (PCK). PCK'nın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere çeşitli nedenleri vardır. Önemli ölçüde önlenebilir olan PCK, kaşıntı ve kızarıklık gibi hafif bir rahatsızlıktan ciddi doku kaybına kadar genişleyen bir yelpazede gözlenir. Stomalı bireylerin ameliyat öncesi dönemden itibaren Stoma ve Yara Bakım (SYB) hemşiresi tarafından değerlendirilmesi, eğitilmesi ve düzenli izlenmesi ile bu problemlerin daha az geliştiği, erken tanılandığı ve tedavi edildiği bilimsel olarak gösterilmiştir. Bu makalede en çok görülen peristomal cilt komplikasyonları, güncel yaklaşımlar doğrultusunda incelenmiştir.