2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-071
Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Akran Koçluğu
Ayla YAVA1, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK2
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hemşirelik, Gaziantep, Türkiye
2GATA, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akran koçluğu, hemşirelik, hemşirelik eğitimi

Hemşirelik eğitimi sırasında öğrenilen teorik bilgilerin ve uygulama becerilerinin klinik uygulamaya aktarılmasında genel bir problem olduğu düşünülmektedir. Akran koçluğunun bu probleme bir çözüm sunabileceği belirtilmektedir. Eğitim ortamlarında karşılıklı koçluk araştırılmış ve yeni elde edilen bilgi ve yeteneklerin sınıf içi eğitim stratejilerine aktarılmasında bu sistemin etkili olduğu saptanmıştır. Bu makalede, akran koçluğu ile öğrenmenin alt yapısı, unsurları, süreçleri, karakteristikleri ve faydaları tanımlanmıştır.