2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-053
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Yazıların Özelliklerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
Duygu HİÇDURMAZ, Çiğdem CANBOLAT SEYMAN, Seher BAŞARAN, Nilay ERCAN ŞAHİN, Sevilay ŞENOL ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bilimsel dergi, hemşirelik, süreli yayıncılık

Amaç: Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'nde ilk yayına başladığı 1994 tarihinden, 2013 tarihine kadar yayınlanmış olan makalelerin makale ve yazar özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve retrospektif olarak planlanan çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında, derginin yayınlanmış tüm sayılarından bir arşiv oluşturulmuştur. İkinci aşamada; her bir dergi sayısının ve her bir sayıda yer alan makalelerin özellikleri literatür doğrultusunda oluşturulan Veri Toplama Aracı ile toplanmıştır. Veriler sayı ve yüzde kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dergi sayılarının incelendiği 20 yıl içerisinde 281 makale yayınlanmış olup, makalelerin %51.2'si araştırma makalesi, %90'ı Türkçe, %81.3'ü tanımlayıcı tiptedir. Makalelerin %44.5'i iki yazarlı, %96.4'ünün yazarı kadın, %83.7'sinin yazarı akademisyen hemşirelerden oluşturmaktadır. Makalelerin konu alanlarının çoğunluğunun hemşirelik esasları (%16.7) ve iç hastalıkları hemşireliği (%16.7) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Olgu sunumu, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği alanlarındaki makalelerin ve İngilizce makalelerin arttırılması, klinik hemşirelerinin yazarlık konusunda desteklenmesi ve derginin indekslenmesi için gerekliliklerin karşılanması gereklidir.