2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-026
Şanlıurfa'da Kadınların Menopozla İlgili Yaşadıkları Sorunların, Baş Etme Yollarının ve Bakış Açılarının Belirlenmesi
Ülkü ÖZER1, Fatma GÖZÜKARA2
1Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, kadın, menopoz

Amaç: Çalışma, Şanlıurfa'da bir aile sağlığı merkezine bağlı bölgede yaşayan ve menopoza girmiş kadınların, menopozla ilgili yaşadıkları sorunları, baş etme yollarını ve bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Örneklem seçimi, 30 küme örneklem tekniği kullanılarak yapılmıştır. Örnekleme 300 kadın alınmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği ile Şubat-Temmuz 2013 tarihleri arasında toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmada kadınların menopoza yönelik en sık yaşadıkları sorunların el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı olduğu; bu sorunlarla baş etmek için kadınların en çok tercih ettikleri yöntemlerin; el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma için doktora gitme; baş ağrısı için ağrı kesici ilaç almak; dikkat toplayamama için ise herhangi bir uygulama yapmamak olduğu belirlenmiştir. Kadınlar için menopozun olumlu yönleri: söz sahibi olma, çocuk doğurmama ve adet kesilmesi olarak belirlenirken; olumsuz yönleri ise: hastalıkların artması, kilo artışı, şişkinliğe neden olması, ağrıların artması, agresyonda artış, terleme ve sıkıntı şikayetlerinin olması, idrar kaçırma sorununun başlaması olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, kadınların menopoz döneminde pek çok sisteme yönelik sorun yaşadığı ve sorunlarla etkin baş edemedikleri belirlenmiştir.