2015, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 069-080
Hemşire İstihdamının Hasta ve Hemşire Sonuçları ile Organizasyonel Çıktılara Etkisi: Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsan Gücünü Planlama
Emine TÜRKMEN
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşireler, hasta çıktıları, personel planlama

Hastanelerde, kaliteli ve güvenli hasta bakımının sağlanmasında hemşire insan gücü önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan çalışmalar, hemşire istihdamı ve hemşire çalışma ortamı özellikleri ile hasta, hemşire ve organizasyonel çıktılar arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Hastanelerde hasta başına hemşirelik saati ile karma hemşirelik ekibi içinde eğitim düzeyi ve deneyimi fazla olan hemşire oranı yüksek ise bası yarası, infeksiyon gibi hasta çıktılarının da iyi olduğu bildirilmektedir. Olumlu hemşire çalışma ortamına bağlı olarak hemşire iş doyumu artmakta, hemşirelerde tükenme ve hemşire devir hızı azalmaktadır. Ayrıca, organizasyonel çıktılar olarak hastaların hastanede yatış süresi kısalmakta, hastaneye geriş dönüşü azalmakta ve maliyetler düşmektedir. Türkiye'de, mevcut hemşire insan gücü yapısı ile hasta, hemşire ve organizasyonel çıktıları ilişkilendiren çok az sayıda çalışma vardır. Bu makalede, hastanelerde hemşire istihdamı ile ilgili özellikler ya da ölçütler, hemşire istihdamının hasta, hemşire ve organizasyonel çıktılara etkisi ele alınacak ve ülkemizde konu ile ilgili mevcut uygulamalar tartışılacaktır.