2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-068
Ankara İlinin Bir Semti'nde Bulunan Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışan Kişilerin Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bazı Görüş ve Uygulamaları
Arş.Gör.Dr. Güledal BOZTAŞ1, Prof.Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU1, Prof.Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ1, Int.Dr. Alev KARAÖZ2, Int.Dr. Funda KARATAŞ2, Int.Dr. Gamze KARA2, Int.Dr. Nurgül ORHAN2, Int.Dr. Özlem TAŞOĞLU2, Int.Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU2, Int.Dr. Tuba GÜZEL2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anahtar Sözcükler: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar, kuaför, hepatit B, HIV/ AIDS

Araştırma Ankara ilinin bir semtindeki kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda bazı görüş ve uygulamalarının saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmaya, 14 kuaför, 19 kuaför ve güzellik salonu ile 8 güzellik salonunda çalışan 100 kişi alınmıştır. Kesitsel tiptedir. Veriler gözlem altında doldurulan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan 100 kişinin %58'i 26 yaşından küçüktür (Ortalama=26.01, Min=14, Maks=58, SS=7.854) ve %55'i erkektir. Katılımcıların %56'sı kendi mesleklerini kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından yüksek riskli olarak değerlendirmişlerdir. Sadece %19'u Hepatit B aşısını yaptırmıştır. Çalışanların %13'ü mesleklerini yaparken kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için hiçbir şey yapmadıklarını belirtmişlerdir.