2015, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 049-059
Kanser Hastalarında İnterlökin-2 Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
Sevgisun KAPUCU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hasta yönetimi, immün sistem, interlökin-2, kanser, yan etkiler

Günümüzde biyolojik ajanlar başta onkoloji olmak üzere birçok klinik alanda kullanılmaktadır. Gelişen bu alanda, biyolojik ajanların uygulanması ve biyolojik tedavi alan hastanın yönetimi ile ilgili sağlık ekibi içerisinde hemşirelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yazıda, biyolojik ajanlar arasında yaygın olarak kullanılan IL-2 kullanımı ve hasta bakımında hemşirenin sorumlulukları üzerinde duruldu.