2015, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-081
İhmal Edilen Bir Gerçek: Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri
Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Duygu HİÇDURMAZ
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Duyusal gereksinim, yoğun bakım, hasta, hemşire

Hastane ortamı ve yaşanan deneyimler hastaları biyolojik ve/veya psikososyal alanlarda değişik seviyelerde etkileyebilmektedir. Bu etkilerden biri olan ve hastaları psikososyal yönden olumsuz etkileyen faktörlerden biri de duyusal problemlerdir. Bu problemler; stres yaratıcı etkenlerin ve stres düzeylerinin daha fazla olması, sevdiklerinden ve sosyal yaşamdan uzak, bilinmeyen bir ortamda olma gibi nedenlere bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda daha sık görülmektedir. Dolayısıyla yaşanan bu sorunların fark edilmesi ve önlenmesinde hastalara sürekli bakım hizmeti sunan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda bu derleme makale ile duyusal gereksinimlerin öneminden ve bu gereksinimlere bağlı ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine ilişkin yaklaşımlardan söz edilerek, bu alandaki farkındalığın ve duyarlılığın artırılması yoluyla literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.