2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-059
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı
Arş.Gör. Arzu ALTUNAY, Prof.Dr. Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Kişisel kimlik, benlik saygısı, beden imajı, benlik kavramı, hemşirelik öğrencileri

Araştırma, Ankara İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki üç hemşirelik yüksekokulunda okuyan öğrencilerin benlik kavramlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgileri içeren anket formu ile Giessen Testi (Ben Formu) kullanılmıştır. Giessen Testi, kişinin kendisini nasıl algıladığını saptamakta ve altı alt ölçekten oluşmaktadır. Test, alt ölçeklerin özelliklerine göre hazırlanmış olan şablonlar ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ise t Testi ve ANOVA İstatistiksel Testleri ile yüzdelik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sevimli, istediğini yapabilen, güzel görünmeye dikkat eden, ilişki kurulması zor, para harcamada kontrollü, kızgınlıklarını içinde tutan, sevgi duygularını gösteren, çevresine itimat eden, verici, yaratıcı, özveride bulunan, karşı cinsle ilişki kurabilen ve başkaları ile beraber olmaktan hoşlanan kişilik özeliklerine sahip oldukları saptanmıştır.