2015, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-036
Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Konusundaki Görüş ve Deneyimleri
Özlem KARABULUTLU
Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Şiddet, hemşirelik, üniversite öğrencisi

Amaç: Bu çalışma, hemsirelik öğrencilerinin şiddete ilişkin görüş ve deneyimlerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3. sınıfta öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 110 hemşirelik öğrencisi ile gerceklestirilmistir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taramaları sonucunda geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kız öğrencilerin %18.4'ü, erkek öğrencilerin ise % 17.4'ü fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Kız öğrenciler daha çok baba ve ağabeyi tarafından şiddete uğratılırken, erkek öğrenciler akranları ve diğer kişilerce şiddete maruz bırakıldığını belirtmiştir. Duygusal şiddete maruz kaldığını belirten kız öğrenci oranı %25.3 ve erkek öğrenci oranı %21.7 bulunmuştur. Cinsel şiddet erkek öğrencilerde saptanmazken, kadınların %2.3'ü sarkıntılığa maruz kaldığını belirtmiştir.

Sonuç: Gençler daha çok aile içindeki bireylerden şiddet görmekte ve bu yaş grubu içinde arkadaş şiddeti de aile içi şiddete eklenmektedir. Öğrencilerin şiddetin önlenmesi konusunda farkındalıklarını arttıracak, yasal haklar ve süreçler konusunda bilgi edinmelerini sağlayacak çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.