2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-034
Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları
Öğr.Gör.Dr. Emine GECKİL1, Doç.Dr. Suzan YILDIZ2
1İnönü Üniversitesi Adıyaman Sağlık Yüksekokulu Adıyaman
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Istanbul
Anahtar Sözcükler: Adölesan, sağlık davranışları, adölesan sorunları, sağlığı geliştirme, hemşirelik

Adölesan sağlığı ortak çalışmalar gerektiren önemli bir alandır. Bu araştırma adölesanların sağlık davranışlarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Malatya Lisesi'nde 610 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler anket formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği (SYBD) ve Adölesan Sorunlarını Tanılama Ölçeği (ASTÖ) ile toplanmıştır.

Araştırma sonucunda adölesanların sağlık davranışlarının orta düzeyde olduğu gözlendi. Erkeklerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği toplam puanı kızlarınkinden daha yüksek bulundu. Adölesanların en çok gelecek endişesi ve psikolojik sorunlar yaşadıkları gözlendi. Beslenme, sosyal uyum, psikolojik ve cinsel konularda erkeklerin kızlardan daha fazla sorun yaşadığı belirlendi. Ayrıca grupta sigara içime (%33) ve kendine zarar vermeyi düşünme (%47.5) gibi çok önemli sorunlar saptandı.