2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-109
Üriner İnkontinansı Olan Geriatrik Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı
Münevver ÖZCAN1, Sevgisun KAPUCU2
1Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Geriatri Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geriatri, üriner inkontinans, hemşirelik bakımı, tedavi

Üriner inkontinans, istem dışı idrar kaçırmanın olması olarak değerlendirilir. Üriner inkontinans, görülme sıklığı yaşla birlikte artan, kadınlarda daha sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Yaşlanma ile birlikte oluşan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler üriner inkontinansın gelişiminde etkili olabilmektedir. Üriner inkontinansın tedavisinde amaç kontinansı sağlamaktır. Üriner inkontinansın tedavisinde ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve davranışsal tedaviler kullanılmaktadır. İlaç tedavisi, cerrahi tedavi ve davranışsal tedavilerin uygulanmasında ve takibinde hemşirenin sorumlulukları bulunmaktadır. Davranışsal tedaviler, tedavinin etkinliğinin görülmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olması nedeniyle klinik uygulamada tercih edilmeyen tedavi yöntemleridir. Bu alanda çalışacak eğitimli hemşirelerin bulunması, üriner inkontinansın tedavisinde davranışsal tedavilerin ön plana çıkmasında etkili olabilir.