2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-090
Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik
Kafiye EROĞLU1, Gülten KOÇ2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Jinekolojik kanser, kanserden korunma, sağlığın geliştirilmesi, hemşirelik

Kanser ile ilgili son veriler, hem dünyada hem de ülkemizde jinekolojik kanserlerin insidans ve mortalite açısından ilk on kanser türü içinde yer aldığını göstermektedir. Jinekolojik kanserler tedavinin manevi ve maddi yükünün fazlalığı ile diğer kanserlerden farklıdır. Bu nedenle jinekolojik kanser mortalite ve morbiditesinin azaltılmasında kanser kontrolüne yönelik geliştirilmiş stratejiler daha da önem kazanmaktadır.

Hemşireler kanser kontrolünün her aşamasında önemli rolleri olan sağlık çalışanlarıdır. Kanser kontrolünde hemşire kanseri önleme, tarama ve tanılamada danışmanlık yapma, bakım verme, sağlık eğitimi yapma, kanser vakalarını yönetme ve araştırma yapma rollerine sahiptir. Bu nedenle jinekolojik kanser ile ilişkili faktörleri bilerek kapsamlı bir tanılama, risk belirleme, genetik yatkınlık konularında analiz ve sentez yapabilecek bilgiye sahip olmalıdır. Böylece jinekolojik kanser gelişmesini önlemeye ve kansere bağlı ölümleri azaltmaya yönelik bireye özgü programlar geliştirebilir.