2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-076
Hemşirelikte Puslu Mantığın Kullanımı
Fatma ÖZ, Bahanur MALAK
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşire, klinik karar verme, puslu mantık, puslu düşünme

Hemşirelerin uygulamalarını gerçekleştirirken kararlarını hemşirelik felsefesine uygun olarak vermeleri, bakım kalitesini yükseltecek yöntemleri öğrenmeleri önemlidir. Hemşirelik ile ilişkisi yakın zamanda belirlenen puslu mantık, hemşirelik uygulamalarının felsefi konularına uygun olup, öznellik ve nesnellik arasındaki çatışmayı çözmeye, karmaşık hemşirelik fenomenlerinin bağlamsal anlamlarını kavramaya yardım eder. Hemşirelik uygulamalarındaki soruların siyah ve beyaz yanıtları arasındaki gri alanlara ilgi duyan puslu mantık, var olan ancak adlandırılamayan belirsizliklerin tanımlanmasını sağlar. Dereceli olan terimleri ifade eden puslu küme “bir özelliğe sahip olma” ile “bir özelliğe sahip olmama” arasındaki sınırın keskin olmadığını açıklayan kavramların anlaşılmasına olanak tanır. Klinik karar verme bilgiyi sentez ederek ayırabilmeyi ve seçeneklerin içinden en iyiyi seçerek uygulamaya koymayı gerektirir. Sonuç olarak, günümüz sağlık bakım ortamlarında çalışan hemşireler süreklilik gösteren bakımı verirken daha hızlı, akılcı ve karmaşık kararlar alarak çalışmak zorundadır. Uzman hemşirelere uygulamalarında doğru bir şekilde nasıl karar vereceklerini açıklayan puslu mantığın karar verme sürecinde güçlü bir yöntem olduğu düşünülür. Böylece, puslu mantık verilen kararlara eş zamanlı olarak destek, daha az önyargılı kararlar, zamanında daha kaliteli sağlık bakımı ve daha olumlu hasta sonuçları sağlar.