2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-025
Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması
Öğr.Gör.Dr. Başak DEMİRTAŞ
Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, vulva sağlığı, perine hijyeni, genito-üriner enfeksiyonlar

Araştırma, bir üniversitenin hemşirelik yüksekokulu birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin vulva sağlığına ilişkin bilgilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin Hemşirelik Yüksekokulunda okuyan birinci ve dördüncü sınıfta bulunan 165 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 146 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde yüzdelik hesapları ve kikare kullanılmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre vulva sağlığına ilişkin bilgilerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Normal vajinal akıntının özelliklerini doğru bilen öğrencilerin oranı birinci sınıfta %24.6 iken, dördüncü sınıfta bu oran %100.0'dür. Anormal vajinal akıntının özelliklerini doğru bilen öğrencilerin oranı birinci sınıfta %28.1'dir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin önemli bir kısmının iç çamaşır değiştirme sıklığı (%65.2), iç çamaşırı temizleme şekli (%57.3) ve menstruasyon döneminde hijyenik bağın değiştirilme sıklığına (%87.6) ilişkin bilgilerinin beklenenden daha düşük olduğu da bulunmuştur.