2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-110
Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
Sevgisun KAPUCU1, Gülten ÖZDEN2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Gazi Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Entilatör ilişkili pnömöni, enfeksiyon, hemşirelik bakımı, yoğun bakım hemşireliği

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitelerinde görülen önemli hastane enfeksiyonlarından biridir. VİP gelişimi ile ilgili risk faktörleri önlenebilir veya önlenemez olarak sınıflandırılabilir. Önlenemez risk faktörleri; yaş, cinsiyet, altta yatan hastalıklar gibi hastaya ait veya yapılan ameliyata bağlı olarak gelişen tedaviye ait risk faktörleridir. Önlenebilir risk faktörleri; sırtüstü pozisyonda yatma, enteral beslenme, yetersiz subglottik aspirasyon, stres ülseri proflaksisi, kaf basıncının 20 cmH2O'dan düşük olması, nazal entübasyon, yetersiz el hijyeni ve trakeostomi sayılabilir. Önlenebilir risk faktörlerine karşı alınacak önlemler ve enfeksiyon kontrol önlemlerine uyarak mekanik ventilatörde izlenen hastada VİP gelişimini azaltmak mümkündür. Önlenebilir risk faktörlerinin engellenmesinde yoğun bakım hemşirelerinin rolü önemlidir. Bu makale VİP ve hemşirelik bakımı hakkında meslektaşlarımızın bilgi düzeylerini artırmak amacıyla yazılmıştır.