2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-089
Hemşirelik Öğretiminde Bir Strateji: Kavram Haritasının Kullanımı
Satı DİL1, Fatma ÖZ2
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yükseokulu, Çankırı, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kavram haritası, anlamlı öğrenme, hemşirelik eğitimi, öğretim stratejisi

Hemşirelikte uygulamaların kanıta dayalı olması ve bilginin beceriye dönüştürülebilmesi amaçlı öğrencilerin simülasyon sistematiği ile eğitilmesi, hasta bakımında standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları gibi uygulamalarda giderek bir artış söz konusudur. Bu çalışmaların her biri hemşirelik öğrencilerinin öğrenme becerilerini geliştirmekte, bu sayede eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini artırmaktadır (ICN, 2009). Öğrencilerin karmaşık konuları okuma, anlama ve yeniden yapılandırarak yorumlamasında bir yol haritası çizerek, ezbere öğrenme yerine anlamlı ve somutlaştırarak öğrenmenin sağlanması eğitimde amaçtır. Bu amaç için öğrencinin, gereksindiği bilgiyi doğru bir biçimde kazanmasında yardımcı olan önemli öğretim stratejilerinden birisi de “kavram haritasıdır”. Bu makalede, hemşirelik eğitiminde kavramların öğretiminde, bilgiyi somutlama, örgütleme ve sentez yapabilme becerisini geliştirilmesine katkı sağlayan kavram haritası stratejisi incelenmiştir.