2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-043
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği: Öğrenci Uygulama Örneği
Saliha HALLAÇ, Ayşe MEYDANLIOĞLU, Dudu KARAKAYA, Gülşah GÖRAL ACAR
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya , Türkiye
Anahtar Sözcükler: Toplum ruh sağlığı hemşireliği, hemşirelik tanısı, görüşme, eğitim, öğrenci uygulaması

Amaç: Bu makalede öğrenci hemşirelerle gerçekleştirilen toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulamasının bir örneğinin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulaması öğrencilerin klinik psikiyatri hemşireliği alanı ile rotasyon yaptığı toplam 10 haftalık bir uygulamadır. Bu kapsamda düzenli ev ziyareti yapılmış ve öğrenciler tarafından oluşturulan 95 aileye ilişkin kayıtlar incelenerek, öğrencilerin ulaştıkları aile – birey sayısı, hemşirelik tanıları, görüşme ve eğitim konuları irdelenmiştir.

Bulgular: Öğrenciler en fazla bilişsel-algısal alan (58), baş etme-stres toleransı (37), rol ilişkileri (22), alanında hemşirelik tanıları belirlemişlerdir. Başetme becerileri, İletişim becerileri, mevcut hastalıklar ve korunma, gelişimsel özellikler ve ana baba tutumları ile olumlu sağlık davranışı geliştirme ve hastalığı önleme' gibi konularda görüşme ve sağlık eğitimleri yapmışlardır.

Sonuç: Öğrenciler en çok bilişsel algısal alan ve baş etme stres toleransı alanlarında hemşirelik tanısı belirlemişlerdir. Görüşme konusu olarak daha çok baş etme becerilerini, eğitim konusu olarak ise ailede var olan hastalıklar ve korunma konularını ele almışlardır.