2012, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-091
Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yüksek riskli gebelik, evde bakım, hemşirelik/ebelik

Günümüzde çok sayıda gebe yüksek riskli gebelik nedeni ile aktivite sınırlamasını da içeren bir tıbbi bakım almaktadır. Yüksek riskli gebelik anne ve bebek sağlığını tehdit eden fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutları olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu gebelerin hastanede bakımı, evde bakımına göre, daha çok sayıda olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, evde kullanılabilen yeni teknolojilerin artması, sağlık bakım maliyetlerini azaltma gereksinimi, hastaların bilinçlenmesi ve kendi bakımlarına katılma isteği, yüksek riskli gebelerin bakımının hastaneden eve geçişini hızlandırmıştır. Yüksek riskli gebeler anne ve fetüsün sağlık durumu, bakım verecek sağlık personeli ve ailenin psikolojik, sosyal ve ekonomik kaynakları dikkate alınarak evlerine gönderilmektedirler. Yüksek riskli gebelerin evde bakımı konusunda özelleşmiş ebeler tarafından verilecek bakım ile gebelik, bebek ve aile ile ilgili sonuçlar geliştirilebilir.