2012, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-079
Hemşireliğin Görünürlüğünü Artırmak İçin Standardize ve Kodlu Bir Sınıflama Sisteminin Kullanılması: Klinik Bakım Sınıflama Sistemi
Gülbahar KORKMAZ ASLAN1, Oya Nuran EMİROĞLU2
1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Klinik bakım sınıflama sistemi, hemşirelik tanıları, girişimleri ve sonuçları, hemşirelik sınıflama sistemi, hemşirelik

Bilişim teknolojilerinde etkili olarak yararlanmak, bilgisayar yardımlı bakım planları kullanmak ve hastane bilgi sistemlerinde hemşireliğin yer alması için standardize, kodlu hemşirelik terminolojilerine ihtiyaç vardır. Amerika Hemşireler Birliği tarafından 1991 yılında hemşirelik taksonomisi olarak kabul edilen Klinik Bakım Sınıflama Sistemi tüm bakım ortamlarında hasta bakımını elektronik hasta kayıt sistemine kaydetmek, kodlamak, sınıflamak, izlemek ve değerlendirmek için hazırlanmıştır. Klinik Bakım Sınıflama Sistemi özellikle bilgisayar destekli sistemler için hazırlandığı için hasta başında elektronik kaydı kolaylaştırmakta ve hemşirelik uygulamalarının değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Klinik Bakım Sınıflama Sisteminin Türkçeye çevirisi yapılmış ve huzurevinde yaşayan yaşlıların bakımında uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Türkçeye çevirisi yapılan ve uygulanabilirliği değerlendirilen bu sistemin hemşirelik kayıtlarının tıbbi kayıtlara entegrasyonunu kolaylaştıracağı ve hemşireliğin görünürlüğü sağlamaya önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.