2012, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 058-068
Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
Güler Duru AŞİRET, Leyla ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Antikoagülan ilaçlar, heparin, varfarin, hemşirelik

Yaşam süresinin uzaması ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ile kronik hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç sayısında artış olmuştur. Antikoagülanlar kullanım sıklığı, süresi ve yan etki potansiyeli açısından kronik hastalıkların tedavisinde özel bir yere ve öneme sahiptir. Kanama, hematom, trombositopeni gibi hayati önem taşıyan yan etkileri olan antikoagülan ilaç kullanan bireylerin özellikle sağlık personeli tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Hemşireler antikoagülan ilaç kullanan bireyleri doğru ilaç, doğru hasta, doğru yol, doğru zaman ve doğru doz gibi güvenli ilaç uygulama ilkeleri açısından değerlendirmeli; aynı zamanda ilaçların etki ve yan etkisini izlemelidir. Hemşire; hastanın antikoagülan ilaçları kullanmaya başladığı andan itibaren ilacın kandaki değerinin izlenmesi, bu değerlerin kayıt edilmesi, doktor kontrolleri, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, egzersiz ve seyahat hakkında hasta birey ve ailesini bilgilendirmeli; hastanın antikoagülan ilaçları güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamalıdır.