2012, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 034-045
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Ağrının Özellikleri ve Ağrıyı Etkileyen Faktörler
Leyla ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Miyokard infarktüsü, kalp hastalıkları, ağrı, belirti ve bulgular, hemşireler

Hastaların miyokard infarktüsüne bağlı deneyimlediği ağrının özelliklerini ve ağrıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma tanımlayıcı ve kesitsel yapıdadır. Araştırma 3 ocak- 30 haziran 2011 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi kardiyoloji kliniğine yatan 89 hasta ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu kullanılmış; ağrı 10 cm görsel analog skalası ile değerlendirilmiştir. Hastaların yarıdan fazlası evde (%62.9); otururken, yatarken, televizyon seyrederken ya da uyurken (%59.6) miyokard infarktüsü geçirmiştir. Ayrıca hastaların yarıdan fazlası (%64) prekordiyal-sol göğüs bölgesinde, 10 dakika ile 2 saat arasında (%52.8) ve 8-10 şiddetinde (%85.4) ağrı ve yanma (%53.9) deneyimlemiştir. Hastaların yarıdan fazlası kriz geçirdikten sonra ilk bir saat içerisinde hastanenin acil servisine başvurmuş (%53.9) ve çoğunluğu acile gidene kadar hiçbir uygulama yapmamıştır (%73). Çalışmada ağrı şiddetinin gün içindeki diğer zaman dilimlerine göre saat 1.00 ile 6.00 arasında daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca miyokard infarktüsünü takiben erkeklerin kadınlara; ilde yaşayanların ilçe-köyde yaşayanlara göre daha erken acil servise başvurduğu saptanmıştır. Aylık gelir ile acile başvuru süresi arasında negatif yönde, zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur.