2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 090-096
Çocukların Sigaranın Zararlarından Korunması: Halk Sağlığı Hemşiresi ve Öncelikli Sorumluluklar
Yard. Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuklar, sigara, halk sağlığı hemşireliği, sorumluluklar

Sigaranın her yaş grubundan insanın sağlığına zarar veren bir madde olduğu bilinmektedir. Çocuklar için çok daha riskli bir maddedir sigara; çünkü büyüme ve gelişmenin paralelinde, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili öğrenme süreci de devam etmektedir. Çocukların sağlığının geliştirilmesi, korunması ve edindikleri olumlu yaşam alışkanlıkları, sağlıklı bir çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık sürecini beraberinde getirecektir. Sağlıklı çocuklar geleceğin sağlıklı bireylerini ve toplumunu oluşturacağı için ele alınması gereken önemli bir gruptur. Sigara ile mücadelede yasa yapıcılara, sivil toplum örgütlerine birçok meslek grubuna önemli görevler düşmektedir. Halk sağlığı hemşireleri de bu gruplardan biridir. Bu yazıda birinci basamak sağlık hizmetlerinde anne karnından okul dönemine kadar çocukların sigaranın zararlarından korunmasına yönelik halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarının neler olduğunun ortaya konması amaçlanmaktadır.