2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-081
Dalış Sporu ve Dalışlarda Yaşanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
Öğr. Gör. Burcu BAYRAK KAHRAMAN1, Ar. Gör. Güler Duru AŞİRET2, Uzm. Hem. Nilgün DEVREZ3, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR2, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dalma, sağlık, kronik hastalık, hemşire

Dalış sporu gün geçtikçe yaygınlığı artan ve gerekli önlemler alınmadığında sağlık sorunları ve yaralanmalara yol açan bir spordur. Barotravmalar, dekompresyon (vurgun) hastalığı, pulmoner ödem ve gazların farmakolojik ve toksik etkileri dalış sporu sırasında karşılaşılan en temel sağlık sorunlarıdır. Bu sorunların önlenmesinde güvenli dalışın sağlanması önemlidir. Güvenli dalışın sağlanması için dalış öncesinde, dalış sırasında ve sonrasında teknik donanımın, eğitimin ve sağlığın değerlendirilmesini kapsayan önlemlerin alınması gerekmektedir. Günümüzün sporu haline gelen dalış sporunda güvenli dalışın sağlanmasında, hemşirelik mesleğine de önemli görevler düşmektedir. Hemşirenin değişen yaşam koşularının ve güncel gelişmelerin gereği olarak eğitici rolünü ortaya koyması, sağlığın korunması, yükseltilmesi ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Bu uygulamalar kapsamında dalgıçların dalış sırasında yaşadıkları sağlık sorunları en aza indirilebilecek ve dalış güvenliği sağlanabilecektir.