2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-023
Simülasyon Yöntemine İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Simülasyon, hemşirelik eğitiminde simülasyon, klinik öğretim

Amaç: Çalışma, hemşirelik öğrencilerin senaryo/bilgisayarlı simülasyon yönteminin beceri eğitiminde kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yarı yapıla ndırılmış altı soruyu içeren odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubuna bir hemşirelik okulunun 2. sınıf lisans öğrencilerinden 24 gönüllü öğrenci seçilmiş ve her grupta 8 öğrenci olmak üzere toplam 3 odak grup görüşmesi yapılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin çoğunluğu klinik ortama çıkmadan önce oluşturulan laboratuar ve dershane ortamında verilen beceri geliştirme uygulamalarının kendilerine yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak öğrenciler beceri geliştirme alanlarında bulunan maketlerin eski ve programlanamayan modelde olması ve maketlerin öğrenci sayısına göre yetersiz sayıda kalması nedeniyle klinik öncesi eğitimin eksik kaldığını düşünmektedirler. Öğrencilerin çoğunluğu kliniğe çıktıklarında, beceri uygulaması konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini ve bu nedenle de hasta, hemşire ve diğer ekip üyeleri ile sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Simülasyon öğretim yöntemlerinin kullanılmasına yönelik öğrencilerin olumlu görüşlerinin olması ve bu eğitim yöntemin öğrencilerin klinikte becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağından dolayı klinik ortamda kendinden emin girişimlerde bulunabilecekleri ve dolayısıyla öz güvenli hemşirelerin yetişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.