2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-100
Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri
Ar. Gör. Dr. Fatma GÖZÜKARA, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum şekli, sezaryenle doğum, sezaryen sonrası vajinal doğum, hemşirenin rolü

Tüm dünyada sezaryenle doğum oranlarında hızlı bir artış olmuştur. Bu artışta sezaryen sonrası yapılan isteğe bağlı (elektif) sezaryenlerin payı büyüktür. Cerrahi bir girişim olan sezaryen, gerekli olduğunda anne ve bebek için yaşam kurtarıcı olmakla birlikte, vajinal doğumla karşılaştırıldığında maternal mortalite ve morbidite hızını artırmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine yük getiren bir girişimdir. Bu nedenlerle son yıllarda sezaryenle doğum oranlarını azaltmaya yönelik çalışmalar gündeme gelmiştir. Bu çalışmalardan birisi de sezaryen sonrası vajinal doğum uygulamasıdır. Uygun seçilmiş vakalarda sezaryen sonrası vajinal doğumun başarılı ve güvenli bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Tüm sağlık çalışanlarının özellikle de gebeler ve aileleriyle en fazla etkileşimde olan hemşirelerin sezaryenle doğum oranlarının azaltılmasında önemli rolleri vardır. Bu makalede sezaryen doğumun dünyada ve Türkiye'deki oranlarından başlanarak, sezaryen doğumun tercih edilme nedenleri, sezaryen doğumun azaltılmasına yönelik yeni yaklaşımlar, sezaryen sonrası normal vajinal doğum yapabilme kriterleri ve doğum şekline karar vermede hemşirelerin rolleri üzerinde durulması amaçlanmıştır.