2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-088
Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri
Öğr. Gör. Dr. İmatullah AKYAR
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemsirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Demans, hasta bakımı, hemşirelik, bakım modelleri

Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak yaşlılıkta sık görülen hastalıklar toplum içinde bir sorun haline gelmektedir. Yaşlanan toplumlarda büyük bir sağlık problemi olarak karşılaşılan, damarsal-dejeneratif değişimlere bağlı olarak gelişen demans hastalığı geri dönüşsüz ve ilerleyici bir süreç izlemektedir. Demanslı hasta bakımında temel hedefler hastanın fonksiyonelliğinin korunması, engelinin azaltılması, stabilitenin sürdürülmesi için çevre ve ilişkilerin düzenlenmesi, hastalık nedeniyle oluşan kayıpların kompanse edilmesi, hastanın bireyselliğini koruyacak ve yaşam kalitesini sürdürecek terapötik ortamın sağlanmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için hemşirelerden güncel ve pratik bilgiler ile hastaların gereksinimlerini tanımaları, doğru araçları seçmeleri ve uygun bakım vermeleri ve bakım verenlere tanı, tedavi, bakım ve hastalığın tüm evrelerinde destek olmaları beklenmektedir.