2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-067
Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik
Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Hemşirelik Mesleği, Meslekleşme

Hemşireliğin meslek olup olmadığına ilişkin tartışmalar uzun zamandır devam etmektedir. Meslekleşme süreci kapsamında hemşirelik ele alındığında, meslekleşme ölçütlerine tam olarak sahip olmamakla birlikte özellikle 1980'lerden sonra meslekleşme sürecinde belirgin bir ilerleme sağladığı görülmektedir. Ancak, hemşireliğin başta bilimsel bilgi temeli ve otonomi olmak üzere çeşitli alanlarda zayıflıkları vardır ve özellikle bu alanların güçlendirilmesi gerekir. Bu makalede hemşireliğin ülkemizdeki durumu, meslekleşme ölçütleri bağlamında ele alınmıştır.