2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 036-046
Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları
Aynur Özkum İZVEREN, Yard. Doç. Dr. Ümran DAL
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Anahtar Sözcükler: Cerrahi, ameliyat sonrası komplikasyonlar, ameliyat sonrası hemşirelik bakımı

Amaç: Abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda görülen erken dönem sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 15 Eylül 2009-15 Ocak 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Devlet Hastanesinin Cerrahi kliniğinde yatan ve abdominal cerrahi girişim uygulanan 67 hasta oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından literatür bilgilerine dayanarak hazırlanan soru formu aracılığı ile hastalarla yüz yüze görüşülerek ve hastaların dosya bilgilerinden, hemşire gözlem formlarından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzde hesaplamaları, Pearson ki-kare ve Fisher'in kesin kikare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde en çok karşılaşılan sorunlar olarak; ameliyat yerinde ağrı, öksürük, bulantı, yutma güçlüğü, konstipasyon, bağırsakta gaz belirlenmiştir. Sorunlara yönelik hemşirelik girişimleri arasında en fazla hekim istemi ile ilaç uygulanması, hastaya uygun pozisyon verilmesi, hastanın erken ayağa kalkmasının sağlanması, aktif-pasif egzersiz uygulanması ve yaşam bulgularının takibinin yapılması yer almaktadır.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, abdominal cerrahi girişim uygulanan hastaların ameliyat sonrası erken dönemde ortaya çıkan sorunlarına yönelik uygun hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi ve bu konuda klinik hemşirelerine eğitim verilmesi ve hemşirelik bakım uygulamalarındaki yetersizliklerin nedenlerinin araştırılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.