2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-082
Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı
Ar. Gör. Dr. Ebru EREK KAZAN
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kriyoterapi, soğuk tedavisi, hemşirelik bakımı

Soğuk uygulamaların, günümüzde kullanım alanı genişlemiş, yaygınlaşmış ve özellikle yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde vazgeçilmez bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Bu nedenle, soğuk uygulamalar özellikle ortopedi kliniklerinde hemşirelerin en sık karşılaştıkları uygulamalardan biridir. Ancak, soğuk uygulamalar gerekli önlemler alınmadığında ve doğru uygulanmadığında bireyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek önemli sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin soğuk uygulamaların gerçekleştirilmesinde önemli sorumlulukları vardır. Bu makalede, hemşirelere soğuk uygulamalarla ilgili temel bilgi verilmesi ve soğuk uygulama yapılan hastalara bakım vermede yol gösterici olması amacıyla soğuk uygulamanın organizmaya etkileri ile başlıca soğuk uygulama yöntemleri ve soğuk uygulamalarda hemşirelik bakımı ele alınmıştır.