2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-049
Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Yaşam Alışkanlıkları ve Çalışma Koşullarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Makbule Tokur KESGİN1, Prof.Dr. Gülümser KUBLAY2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, yaşam alışkanlığı, hemşirelerin sağlık sorunları, iş çevresi, iş sağlığı hemşireliği

Hemşireler, yaptıkları iş nedeniyle günlük yaşam alışkanlıklarının çoğunu ertelemekte, çalışma çevresinden kaynaklanan olumsuz koşulların etkisiyle birçok sağlık sorunu yaşamaya başlamaktadır. Bu çalışma hemşirelerin yaşam alışkanlıklarının belirlenmesi ve çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma, özel bir hastanede çalışan toplam 198 hemşireden çalışmaya katılmayı kabul eden 158 hemşire ile yapılmıştır. Hemşirelerin uyku ve dinlenme, yeterli ve dengeli beslenme, fizik aktivite yapma konularında olumsuz yaşam alışkanlıkları olduğu, sağlık sorunlarının bir boyutunun da çalışma koşullarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; hemşirelerin vardiya düzenlemeleri günlük yaşam alışkanlıklarını en az etkileyecek şekilde yapılmalı, hemşirelerin sağlığını ve sağlık alışkanlıklarını değerlendiren iş sağlığı uygulamaları olmalıdır.