2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-040
Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY1, Yard. Doç. Dr. Harun SÖNMEZ2
1Anadolu Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, mesleğe bağlılık, örgüte bağlılık, işe bağlılık, aileye bağlılık

Uzun yıllardan bu yana bireylerin özel ve iş yaşamlarına ilişkin bağlılık formları ya birbirinden bağımsız ya da birbirleriyle etkileşimli olarak çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada daha önceden yapılan araştırmalar göz önüne alınarak hemşirelerin mesleki bağlılıkları ile örgüte, işe ve aileye bağlılıkları arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu amaçla, Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı 500 ve üzeri yataklı 7 devlet hastanesi ile 3 üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerle bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma evreni içinden rastgele 355 hemşire, tabakalı örneklemede orantılı dağıtım yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen veri üzerinde korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda mesleğe bağlılık ile örgüte duygusal bağlılık arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Mesleğe bağlılık ile örgüte devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık, işe bağlılık ve aileye bağlılık arasında anlamlı, pozitif yönlü, zayıf bir ilişki bulunmaktadır.