2005, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-054
Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi
Dr. Ayten Şentürk ERENEL1 ,Doç.Dr. Kafiye EROĞLU2
1Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Etkili emzirme, hemşirelik, eğitim, ev ziyareti

Araştırma, doğum sonrası ilk altı ayda ev ziyareti yoluyla desteklenen emzirme eğitimi modelinin etkili emzirme davranışı üzerine etkisini saptamak amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara'da, kadın sağlığı ve doğum alanında hizmet veren iki büyük hastanenin doğum sonrası servislerinde ve kadınların evlerinde yapılmıştır. Örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden 23'ü çalışma (Ç), 23'ü kontrol (K) grubunda olmak üzere toplam 46 kadın oluşturmuştur. Çalışma grubu kadınlara araştırmacılar tarafından hazırlanan emzirme eğitim modeli uygulanmıştır. Veriler, dört form aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for Windows 10.01 bilgisayar ortamında, çapraz tablolarda ki-kare, ve Fisher Kesin ki-kare testi, iki grubun ortalamaları parametrik verilerde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (student t), non parametrik verilerde Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.

Eğitim öncesi, her iki grupta kadınların çoğu bebeklerini doğum sonrası kliniklerinde, geç, kısa süreli ve tek memeden emzirmişlerdir. Çalışma grubu kadınların ortalama gece emzirme sayısı, gündüz emzirme süresi, gece emzirme süresi, toplam günlük emzirme süresi ortalamalarının kontrol grubu kadınlardan fazla olduğu, çoğunun bebeklerini sadece anne sütü besledikleri ve ek gıdaya geç başladıkları saptanmıştır. Emzirme eğitiminin etkinliğinin artırılarak, ev ziyareti ile desteklenmesi önerilir.