2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-082
Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu
Doç. Dr. Leyla DİNÇ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Bakım, hemşirelik bakımı, etik, bakım etiği, profesyonellik

Bu makalede bakım kavramı analitik ve ahlaki bir bakış açısıyla irdelenmiş, hemşirelik bakımıyla ilgili bazı tanım ve görüşlere yer verilerek hemşirelik bakımının özgünlüğü tartışılmıştır. Kavramsal olarak bakım, özelde ise hemşirelik bakımı ahlaki boyutu olan bir olgu olarak ele alınmış ve hemşirelerin bakımla ilgili ahlaki sorumlulukları ve bakımın duyuşsal özelliklerinin farkında olmalarının önemine dikkat çekilmiştir. Hemşirelik bakımının profesyonel anlayış, bilgi ve becerileri içerdiği ve hasta-hemşire ilişkisinin bakımın bel kemiği olduğu vurgulanmıştır. Hemşirelik bakımın bel kemiği incinecek olursa bakımın artık hemşirelik için özgün olamayacağı, ancak hemşirelik bakımı olmaksızın bakımın profesyonellikten uzaklaşacağı sonucu çıkarılmıştır.