2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 033-046
Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Ortam Özelliklerine İlişkin Görüşleri
Bil. Uzm. Hemş. Güzin Yasemin TUNÇAY, Doç. Dr. Hülya UÇAR
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım ünitesi, hemşirelik, hasta, çevre

Yoğun Bakım Ünitelerinin fiziksel ortam özellikleri hastalarda strese neden olabilmekte, hastalar duyusal değişiklikler, uykusuzluk, yer-zaman oryantasyon bozukluğu gibi sorunlar yaşabilmektedir. Hastalarda rahatsızlığa neden olan fiziksel ortam özelliklerinin tanımlanması belirtilen bu sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Bu araştırma, hastaların yoğun bakım ünitesinin fiziksel ortam özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 18 Mart-31 Ağustos 2004 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi erişkin koroner, genel cerrahi ve iç hastalıkları yoğun bakım ünitelerine yatan 603 hasta, örneklemini ise yoğun bakım ünitesinde 3 gün ve daha fazla yatan, görüşme için kendisini iyi hisseden ve iletişim kurabilen 154 hasta oluşturmaktadır. Bu hastalardan 106'sı ile görüşülebilmiştir. Yanıtlama yüzdesi 68,8'dir. Araştırmada yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların %37,7'sinin uykusuzluk, %18,9'unun gece-gündüz ayrım zorluğu yaşadıkları saptanmıştır. Fiziksel ortam özelliklerine ilişkin, hastaların %69,8'inin sürekli yatakta olmaktan, %62,3'ünün televizyon, radyo gibi araçlarının olmamasından, %35.8'inin ziyaretçilerinin kısıtlı olmasından, %34,0'ünün diğer hastaların acı çektiğini ve kötüleştiği görmekten, %32,1'inin yabancı bir ortamda olmaktan rahatsız olduğu saptanmıştır. Araştırmada, iç hastalıkları ve genel cerrahi yoğun bakım ünitelerindeki hastaların ve sağlık durumu ciddi olan hastaların yoğun bakım ünitesinin fiziksel ortam özelliklerinden daha fazla rahatsız oldukları saptanmıştır.